تبلیغات
. - علی شخصیت دو نیروئی
علی شخصیت دو نیروئی
ارسال در تاریخ چهارشنبه 24 شهریور 1389 توسط یعقوب مومنی
علی از مردانی است كه هم جاذبه دارد و هم دافعه ، و جاذبه و دافعه او
سخت نیرومند است
. شاید در تمام قرون و اعصار ، جاذبه و دافعه‏ای به‏
نیرومندی جاذبه و دافعه علی پیدا نكنیم . دوستانی دارد عجیب ، تاریخی ،
فداكار ، با گذشت ، از عشق او همچون شعله‏هائی از خرمنی آتش ، سوزان و
پر فروغ‏اند ، جان دادن در راه او را آرمان و افتخار می‏شمارند و در دوستی‏
او همه چیز را فراموش كرده‏اند . از مرگ علی سالیان بلكه قرونی گذشت‏
اما این جاذبه همچنان پرتو می‏افكند و چشمها را به سوی خویش خیره می‏سازد
.
در دوران زندگیش عناصر شریف و نجیب ، خدا پرستانی فداكار و بی‏طمع ،
مردمی با گذشت و مهربان ، عادل و خدمتگزار خلق گرد محور وجودش چرخیدند
كه هر كدام تاریخچه‏ای آموزنده دارند و پس از مرگش در دوران خلافت‏
معاویه و امویان جمعیتهای زیادی به جرم دوستی او در سختترین شكنجه‏ها قرار
گرفتند اما قدمی را در دوستی و عشق علی كوتاه نیامدند و تا پای جان‏
ایستادند .
سایر شخصیتهای جهان با مرگشان همه چیزها می‏میرد و با جسمشان در زیر
خاكها پنهان می‏گردد اما مردان حقیقت خود می‏میرند ولی مكتب و عشقها كه بر می‏انگیزند با گذشت قرون تابنده تر
می‏گردد .
ما در تاریخ می‏خوانیم كه سالها بلكه قرنها پس از مرگ علی افرادی با
جان از ناوك دشمنانش استقبال می‏كنند .
از جمله مجذوبین و شیفتگان علی ، میثم تمار را می‏بینیم كه بیست سال‏

از جمله مجذوبین و شیفتگان علی ، میثم تمار را می‏بینیم كه بیست سال‏
پس از شهادت مولی بر سر چوبه دار از علی و فضائل و سجایای انسانی او
سخن می‏گوید . در آن ایامی كه سرتاسر مملكت اسلامی در خفقان فرو رفته ،
تمام آزادیها كشته شده و نفسها در سینه زندانی شده است و سكوتی مرگبار
همچون غبار مرگ بر چهره‏ها نشسته است ، او از بالای دار فریاد بر می‏آورد
كه بیائید از علی برایتان بگویم . مردم از اطراف برای شنیدن سخنان میثم‏
هجوم آوردند . حكومت قداره‏بند اموی كه منافع خود را در خطر می‏بیند دستور
می‏دهد كه بر دهانش لجام زدند و پس از چند روزی هم به حیاتش خاتمه‏
دادند . تاریخ از این قبیل شیفتگان برای علی بسیار سراغ دارد .
این جذبه‏ها اختصاصی به عصری دون عصری ندارد . در تمام اعصار جلوه‏هائی‏
از آن جذبه‏های نیرومند می‏بینیم كه سخت كارگر افتاده است .
مردی است به نام ابن سكیت . از علما و بزرگان ادب عربی است و هنوز
هم در ردیف صاحبنظران زبان عرب مانند سیبویه و دیگران نامش برده می‏شود
.
این مرد در دوران خلافت متوكل عباسی می‏زیسته - در حدود دویست سال بعد
از شهادت علی - در دستگاه متوكل متهم بود كه شیعه است اما چون بسیار فاضل و برجسته بود متوكل او
را به عنوان معلم فرزندانش انتخاب كرد . یك روز كه بچه‏های متوكل به‏
حضورش آمدند و ابن سكیت هم حاضر بود و ظاهرا در آن روز امتحانی هم از
آنها به عمل آمده بود و خوب از عهده برآمده بودند متوكل ضمن اظهار
رضایت از ابن سكیت و شاید [ به خاطر ] سابقه ذهنی كه از او داشت كه‏
شنیده بود تمایل به تشیع دارد ، از ابن سكیت پرسید این دوتا ( دو
فرزندش ) پیش تو محبوبترند یا حسن و حسین فرزندان علی ؟
ابن سكیت از این جمله و از این مقایسه سخت برآشفت . خونش به جوش‏
آمد . با خود گفت كار این مرد مغرور به جائی رسیده است كه فرزندان خود
را با حسن و حسین مقایسه می‏كند ! این تقصیر من است كه تعلیم آنها را بر
عهده گرفته‏ام . در جواب متوكل گفت :
"
به خدا قسم قنبر غلام علی به مراتب از این دوتا و از پدرشان نزد من‏
محبوتر است " .
متوكل فی المجلس دستور داد زبان ابن سكیت را از پشت گردنش درآورند
.
تاریخ افراد سر از پا نشناخته زیادی را می‏شناسد كه بی‏اختیار جان خود را
در راه مهر علی فدا كرده‏اند . این جاذبه را در كجا می‏توان یافت ؟ گمان‏
نمی‏رود در جهان نظیری داشته باشد .
علی به همین شدت دشمنان سرسخت دارد ، دشمنانی كه از نام او به خود می‏
پیچیدند . علی از صورت یك فرد بیرون است و به صورت یك مكتب موجود
است ، و به همین جهت گروهی را به سوی خود می‏كشد و گروهی را از خود طرد می‏نماید . آری علی  شخصیت دو نیروئی‏ است .

جاذبه و دافعه علی علیه السلام-شهید مطهری-ص31
طبقه بندی: فضائل علی، 
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان