تبلیغات
. - همه وارد جهنم میشویم..........!!!!!
همه وارد جهنم میشویم..........!!!!!
ارسال در تاریخ جمعه 7 آبان 1389 توسط یعقوب مومنی

گفتاری از علا‌مه حسن زاده آملی
همه وارد جهنم می شویم!

شاید با دیدن تیتر مطلب كمی جاخورده باشید.حق دارید اما این عین واقعیت است. واقعیتی كه سرنوشت محتوم ماست و به هیچ روی گریزی از آن نیست.

آری بنا بر نص صریح قرآن همه ما روزی وارد جهنم خواهیم شد!

اگر باور ندارید همین الان قرآن را باز كنید، آیه 71 سوره مباركه مریم را با دقت بخوانید!

چیزی دستگیرتان شد؟!

مطمئنا بهت شما بیشتر خواهد شد وقتی بدانید حتی انبیاء و اولیای الهی نیز مشمول این آیه می شوند. حال چرا و چگونه؟ اصل ماجرا را از زبان علامه ذو الفنون حسن زاده آملی بشنوید:

“رسول خدا صلی اله علیه و آله با اصحاب خویش در مسجد نشسته بود، و صدای سقوط هولناكی شنیدند، پس از آن در هراس شدند. آن حضرت فرمود: آیا می دانید این صدا از چیست؟

گفتند: خدا و رسولش بهتر می دانند. فرمود: سنگی هفتاد سال از بالای جهنم افكنده شده اكنون به قعر آن رسیده است و از سقوط آن این صدا پدید آمد، هنوز كلمات آن حضرت به پایان نرسیده بود كه فغان و فریاد بر مردن منافقی از منافقان مدینه بر آمد و عمر وی هفتاد سال بود. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ا... اكبر، صحابه فهمیدند كه این سنگ همان منافق بود، و او از زمانی كه خدایش خلق كرد به جهنم فرو می رفت ، پس ـ هنگام مردن در قعر جهنم قرار گرفت خدای تعالی فرمود: منافقان در درجه پایین دوزخند .

از حدیث شریف معلوم می شود كه جهنم باطن دنیاست ، و مراد از ورود بر آتش در قول حق تعالی “وَاِن مِّنكُم­ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَی رَبِّكَ حَت­مًا مَّق­ضِیًّا” * و مراد ورود بر دنیاست ، و لذا وقتی از آن حضرت در شمول آیه نسبت به ایشان صلی اله علیه و آله می پرسند، فرمود: جزناها و هی خامدهِ ما از آن در حال خاموشی عبور كردیم .

یعنی چنگال های دنیا در ما فرو نرفت و در دامش نیفتادیم ، و وابستگی های آن به دامن ما نچسبید، و افتادن آن منافق در جهنم به این معناست كه حالات وی ملكات رذیله شده ، و رسیدن به قعر جهنم صورت تمكن آنهاست . و علم صحابه به آن واقعه هولناك شگفت آور به تصرف رسول خدا صلی اله علیه و آله در گوش های آن ها بوده به گونه ای كه تمثل ملكات آن منافق را به صورت آن صدای هولناك شنیدند.

و این امیدوار به رحمت پروردگارش را بارها شبیه این تمثل روی آورد، از جمله این كه مردی را به صورت كفتار دید، معلوم گردید كه وی رباخور است ، علاوه بر این كه بسیاری از سلاك الی ا... را دیده كه نظیر این كشف از احوال و ملكات اشخاص به صور خوش و یا زشت بر طبق آن ملكات به ایشان روی آورد، و برخی از این سلاك ، اساتیدم و برخی از آنها از شاگردانم بودند، ذلكت فضل ا... یوتیه من یشاء.”

*سوره مریم، آیه 71(و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می‌شوید؛ این امری است حتمی و قطعی بر پروردگارت)!

عیون مسائل نفس و شرح آن ج 2، ص .50000




طبقه بندی: از یک کنار، 
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان